Annika Kaiser

Annika Kaiser
Förtroendeposition: 
Ambassadör
Region: 
Presentation: 

Jag heter Annika Kaiser och är 34 år gammal. Jag bor i Norrköping och arbetar sedan 8 år tillbaka på Kirurgavdelning  12 Vrinnevisjukhuset i Norrköping. I januari 2007 tog jag min sjuksköterskeexamen och arbetade två år på medicinavdelning, innan jag kom till kirurgen. Sommaren 2013 tog jag min specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård. Jag arbetar fortsatt kvar på vårdavdelningen och den största delen av min tjänst gör jag i den patientnära vården. Jag har förutom det 20 % av min tjänst som forskningssjuksköterska. De senaste två åren har jag varit basgruppshandledare på specialistutbildningen med inriktning mot kirurgisk vård på Linköpings universitet. Jag tycker att NFSK är viktig för att vi skall ha ett närverk för erfarenhetsutbyte och inspiration i yrket.