Annie Faustino

Annie Faustino
Förtroendeposition: 
Ambassadör
Presentation: 

Jag arbetar på avdelning 36 på Södersjukhuset som är en kirurgisk akutavdelning. Vi har också ett fåtal elektiva patienter per vecka, då företrädesvis patienter med bukväggsbråck. Jag blev sjuksköterska 1989 men har bara arbetat inom kirurgisk vård i ca 6 år. Innan dess har jag arbetat inom medicin, korttidsboende och neurologisk rehab. Jag studerade till Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård i Uppsala och blev klar våren 2017. Än så länge har jag inga speciella uppdrag mer än AKA-uppdraget utöver min "vanliga" sjukskötersketjänst då vi har stor brist på sjuksköterskor.