Anna Karlsson

Anna Karlsson
Förtroendeposition: 
Ledamot
Presentation: 

Hej,

Anna Karlsson heter jag. Jag tog min sjuksköterskeexamen 2005 i Umeå. Direkt efter min examen flyttade jag ner till Göteborg och arbetade där i två år på en medicinsk vårdavdelning. Det var två tunga år som nyexaminerad sjuksköterska men jag lärde mig mycket och växte in i min yrkesroll. Jag lämnade sedan västkusten och flyttade upp till Stockholm och fick jobb på Kirurgkliniken på Ersta sjukhus. Där har jag nu varit i 8 år och jag trivs otroligt bra på min arbetsplats.

 

Kirurgkliniken på Ersta sjukhus är en elektiv enhet med diagnoser i övre och nedre GI. Kliniken är känd för sin specialisering inom området men mycket fokus ligger på våra duktiga kirurgers kompetens och sjuksköterskans betydelse får inte samma utrymme. Min chef har sedan flera år förstått min ambition att lyfta omvårdnadens betydelse och har stöttat mig i de förbättringsarbeten jag genomfört. När jag hörde talas om specialistutbildningen i kirurgisk vård var det ett självklart val för mig, då jag ville utvecklas men samtidigt fortsätta att arbeta med kirurgiska patienter.

 

2015 i juni tog jag min magisterexamen efter två mycket roliga och inspirerande år i Uppsala. Att vi nationellt ska ha lärosäten som håller samma höga akademiska nivå som jag upplever att Uppsala universitet har lyckats med är något som jag hoppas att NFSK ska kunna bidra till. Det nätverk som vår förening NFSK skapar tror jag dessutom kommer att motivera mig i de förbättringsarbeten som jag kommer att utföra. Detta tror jag är betydelsefullt då det stundtals är svårt att genomföra förändringar inom vårt område. Jag tror att vi tillsammans är starka och ska lyckas lyfta den kirurgiska omvårdnaden så att den bedrivs på ett säkert sätt, att den är personcentrerad, evidensbaserad och högt prioriterad på våra sjukhus i Sverige.

Med vänliga hälsningar Anna Karlsson