Adina Noghi

Adina Noghi
Förtroendeposition: 
Ledamot
Presentation: 

Hej, mitt namn är Adina Noghi och jag är 34 år gammal. Jag bor i Bara ( en liten by utanför Malmö) tillsammans med min man och våra två barn.

För 10 år sedan började jag studera till sjuksköterska på Malmö Högskola. År 2009 tog jag min sjuksköterskeexamen och började jobba på Kirurgen 8, en akutkirurgisk vårdavdelning på SUS Malmö, där jag jobbar även idag.

Specialistsjuksköterskeutbildningen gick jag på Sahlgrenska Universitetet och tog examen år 2015. Efteråt fortsatte jag på samma arbetsplats men mitt roll ändrades. Jag fick en tjänst på 25% som omvårdnadsledare. Resterande 75% jobbar jag patientnära. Som omvårdnadsledare jobbar jag för att förbättra/ förstärka patientsäkerheten, fungerar som stöd/ resurs för mina kollegor, jobbar med mentorskap, introduktion av nya sjuksköterskor och olika förbättringsarbeten.

Det glädjer mig att kunna få vara medlem i NFSK och jobba för att stödja alla specialistsjuksköterskor. I detta forum har vi möjlighet att dela med oss och ta del av andras arbete, erfarenheter, tips och stödja varandra.