Säker bukkirurgi

I november 2016 var vice ordförande Karolina Härle och ledamot Anna Karlsson på Säker bukkirurgi symposium i Stockholm. Dagen inleddes med att en anhörig till Rikard i “70 dagar till döden” berättade sin historia av vad som hände Rikard. Det var oerhört gripande och symposiet var överens om att det aldrig får hända igen. På Sveriges radio P1 går det att lyssna på dokumentären om Rikards öde. Vidare fortsatte dagen med presentationer om vad projektet har lett till. Två riskfaktorer har identifierats, bristande kommunikation mellan enheter samt bristande rutiner leder till försämrad patientsäkerhet. Påpekanden angående dåliga rutiner/PM var så påfallande stort så LÖF planerar utbildningsdagar i vår där Anna Karlsson med sin erfarenhet om ledningssystem på Ersta sjukhus i Stockholm ska berätta hur ett fullskaligt ledningssystem kan se ut. 

Vid symposiet presenterade Karolina och Anna yrkesrollerna: avancerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska i kirurgisk vård. Presentationen uppskattades liksom vårt budskap att hög omvårdnadskompetens, evidensbaserad omvårdnad och bra teamarbete är nyckelfaktorer för att lyckas med patientsäker vård. Projektet Säker bukkirurgi slutade i samband med symposiet men en fortsättning börjar redan att utformas då samtliga föreningar som varit delaktiga i styrgruppen var eniga om det finns brister vid omhändertagande av en patient med akut buk. NFSK kommer att vara med i det projektet vilket ni medlemmar kommer få höra mer om under 2017.