Vitruvian Man av Leonardo da Vinci.

Om oss

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK) startade 2011 som en föreningssektion i Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), www.swenurse.se. NFSK arbetar för dig som utbildar dig till eller är specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, samtliga opererande discipliner. Vi finns även här för dig som är intresserad av vårt område och vill veta mer.

Föreningens syfte är att öka vårdkvaliteten för den kirurgiska patienten och stärka den professionella rollen som specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och göra den självklar. Detta gör vi bland annat genom att bedriva verksamhet riktad mot utbildning, klinik och politik. Vi verkar bland annat för att öka kunskapsutbyte i form av utveckling, utbildning och forskning inom omvårdnad av den kirurgiska patienten. Vi arbetar intressepolitiskt tillsammans med SSF, etablerar ett nationellt nätverk av specialistsjuksköterskor och intresserade, skapar mötesplatser och delar information via hemsida, sociala media och träffar. För att tydliggöra yrkesrollen och hur kompetensen kan tillvaratas i verksamheten har vi tagit fram en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård. Den är uppbyggd efter våra sex kärnkompetenser och går att  ladda ner på hemsidan. Vi delar även ut ett årligt stipendium för att lyfta fram specialistsjuksköterskan och betydelsen av den kirurgiska omvårdnaden.

NFSK är en ideell förening bestående av en styrelse med ordförande, vice ordförande och  ledamöter valda av årsmötet. Vi har ett nätverk med lokala ambassadörer som fungerar som styrelsens förlängda arm ut i Sverige. Vår verksamhet styrs av årsmötet, vi har även löpande verksamhetsdrivande styrelsemöten. Du som är medlem kan läsa protokoll och från våra möten här på hemsidan. Du är  välkommen att kontakta oss med synpunkter på vår verksamhet och närvara på årsmötet där du som medlem har rösträtt.  

NFSK är partipolitiskt obunden och har en holistisk människosyn där vi värdesätter den unika människan.