Loggan

Vår logga representerar den fördjupade och avancerde kunskapen inom kirurgisk omvårdnad som specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård i Sverige besitter. Den kunskapen vill vi bevara, utveckla och lyfta fram betydelsen av.

Lagerbladen är symbolen för det högre lärandet, fördjupningen i det akademiska. Lagerbladen har formen av kupade händer vilket symboliserar den oundvikliga kopplingen mellan det teoretiska och det kliniska vårdandet, som ständigt utgår från personens unikhet och den holistiska synen på människan. Omsluten av lagerbladen i mitten av loggan finns oljelampan. Ursprunget är den lampa som Miss Florence Nightingale bar, som varit sjuksköterskeprofessionens religiöst- och politiskt obundna symbol sedan dess. För oss symboliserar den sjuksköterskeprofessionens tradition, kunskapsbas, samhälleliga engagemang och självständighet.

Ovan oljelampan, också inrymd inom lagerbladen finns bokstäverna KIR. Dessa är den svenska förkortningen för kirurgisk vård. För oss symboliserar denna förkortning mötet och syntesen mellan det medicinska området kirurgi och omvårdnadsegenskapen inom det kirurgiska vårdkontextet, vilket resulterar i en unik och avgränsad syntes vi kallar kirurgisk omvårdnad och håller som huvudämne.

NFSK's logga.