Gruppbild på deltagare vid NFSK's medlemsdagar 2019.

NFSK's Medlemsdagar 2019

Innehåll:
Om medlemsdagarna
Referat och citat

Om medlemsdagarna

Den 18-19 mars genomfördes årets medlemsdagar arrangerade av NFSK i Trollhättan. Temat var “Patientsäkerhet i kirurgisk vård”, ett aktuellt ämne i dagens hälso- och sjukvård, och medlemsdagarna blev också medialt uppmärksammade.

Vi slog ett nytt rekord i antalet deltagare, 111 st! För bara två år sedan var det 11 deltagare utöver styrelsen och vi är stolta att vi har haft denna utveckling på så kort tid!

Vi höll till på Högskolan Väst i en lokal där vi både lyssnade på föreläsningar, åt måltider och träffade våra samverkanspartners. Våra föreläsare höll en hög nivå och återkopplingen från deltagarna har varit mycket positiv. Dagarna hade ett högt tempo men gav ändå möjlighet till mingel och nätverkande. På kvällen avnjöt vi tillsammans en utmärkt middag på restaurang Albert i Trollhättan.

Under dagarna fick vi höra om några av de vanligaste vårdskadorna; överfylld urinblåsa, urinvägsinfektion, postoperativa sårinfektioner samt trycksår. Vi fick lyssna på föreläsningar om patientsäkerhetsarbete,  hur kompetens bidrar till ökad patientsäkerhet, samt att kommunikation och teamarbete är en viktig nyckel för att arbeta patientsäkert. Under den andra dagen hölls en workshop där deltagarna delade med sig av erfarenheter kring avvikelsehantering och hur vi arbetar för att avvikelser inte ska upprepas. Det framkom att tidsbrist är den främsta orsaken till att avvikelser inte rapporteras och att man i många fall inte vet vad en rapporterad avvikelse leder till, vilket minskar motivationen till att göra det. Deltagarna delade med sig av arbetssätt för att förbättra vården utifrån avvikelser och risker.

Ett av NFSK’s mål är att genom medlemmar utspridda i hela landet samla in och sprida fungerande arbetssätt och rutiner för att inte alla ska behöva uppfinna samma sak flera gånger. I kunskapsbanken här på webbsajten samlar vi förbättringsarbeten och forskning, arbetsbeskrivningar samt material från medlemsdagar och Kirurgiveckan. Resultaten från Mentimeterfrågorna som besvarades under workshopen samt många av föreläsarnas presentationer finns att ta del av i kunskapsbanken.

Vi är glada och tacksamma för de samverkanspartners, föreläsare och deltagare som tillsammans gjorde dessa medlemsdagar möjliga att genomföra.

Vill du ge styrelsen någon återkoppling kring medlemsdagarna? Skicka in detta till medlem@nfsk.se. Vi vill bli ännu bättre för att kunna fortsätta trenden med ökat deltagande, och vi hoppas att vi kan fortsätta inspirera er och öka kunskapen inom kirurgisk vård.

/ Styrelsen för NFSK

Föreläsning under medlemsdagarna.Diskussion under medlemsdagarna.Sveriges Radio gjorde en intervju under medlemsdagarna.Middag på Alberts Kök under medlemsdagarna.

 

Referat och citat

Summering av medlemsdagarna.

Vi i styrelsen vill ännu en gång tacka medlemmar, deltagare, föreläsare och utställare vid årets Medlemsdagar i Trollhättan, vilket stort engagemang! Från och med nästa år byter medlemsdagarna namn till NFSK´s nationella kongress. Vi ses 30-31 mars 2020!

Talande citat från utvärderingen:

  • “En inspirerande tillställning. Ett välplanerat o komponerat schema!”
  • “Mer diskussion kanske i små grupper så man får mer kött på benen och grejer att ta med sig till sin egen verksamhet.”
  • “Mycket nöjd, bra och trevligt upplägg på hela konferensen!”
  • “Kul att inte bara medlemmar var närvarande på dagarna. Viktigt att vi sprider vår kunskap och kompetens. Fortsätt brinna för kirurg-patienten, viktigt!”
  • “Tack för två mycket bra och trevliga dagar! Väldigt välorganiserat! Ser redan fram emot nästa gång! :)”
  • “Fint sammanställda dagar, bra med perspektiv på konkret vård i relation till patientsäkerhet, inte bara teoretiskt.”
  • “Lite intensivt, men den var superbra!”
  • “Trevligt och bra plattform för nätverkande.”

Föredragen vi hade förmånen att lyssna till:

Thomas Brezicka arbetar som chefläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, han föreläste om patientsäkerhetsrisker inom kirurgisk vård med fokus på de vanligaste vårdskadetyperna. Kartläggningen utgick från markörbaserad journalgranskning, klagomål, Lex Maria-anmälningar mm. 

Eva Jangland, disputerad sjuksköterska och universitetslektor vid Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset, föreläste och höll paneldebatt i ämnet “Spelar kompetens någon roll?” och om vikten av att utveckla och fördjupa sjuksköterskor kompetens för en säkrare vård.

Maria Emilsson, lektor på Högskolan Väst beskrev hälsolitteracitet som begrepp och hur patientens förmåga att medverka i vården kan påverka följsamhet till ordinationer mm.

Eva Joelsson Alm, specialistsjuksköterska, universitetslektor och forskare från Karolinska institutet, hade två föreläsningar. Först fick vi höra om Evas egna forskning kring överfylld blåsa och vårdrelaterade urinvägsinfektioner, vilka båda är vanliga komplikationer i samband med kirurgisk vård. 

Christina Monsen, adjunkt vid Lunds universitet och medförfattare till kapitlet om sårinfektioner i Vårdhandboken, föreläste om hur vi kan undvika postoperativa sårinfektioner.

Marie-Lois Ivarssons, kirurg och IVO-inspektör, föreläste om  “Varför skall vi anmäla?”

Pernilla Svanäng, specialistsjuksköterska Linköpings Universitetssjukhus från styrelen NFSK höll workshop med hjälp av mediaverktyget “Menti”. Deltagarna delade med sig av erfarenheter kring avvikelsehantering och hur vi arbetar för att avvikelser inte ska upprepas.

Eva Sving, disputerad sjuksköterska, chefssjuksköterska och patientsäkerhetssamordnare vid Gävle sjukhus berättade om vilka åtgärder som vi kan vidta för att förebygga trycksår.

Anna Gyberg och Eva-Karin Elkjaer, utvecklingsledarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset berättade om “Patientsäkerhet i realtid - PIR”, ett nytt sätt att beskriva patientsäkerhets brister där också patienter intervjuas.

Malin Nilsson, specialistsjuksköterska i NU-sjukvården föreläste om PROACT, som är en utbildning för sjukvårdspersonal med fokus på den akut sjuka patienten.

Ragnar Ang, kirurg och ansvarig för trauma-omhändertagandet på Sahlgrenska universitetssjukhuset föreläste om hur vi når ett patientsäkert omhändertagande genom ett gott teamarbete mellan samtliga yrkeskategorier.

Med på konferensen fanns också en utställning med våra samverkanspartners, som deltagarna kunde mingla hos i pauserna: Liber AB, Abigo Medical AB, Sacco Med AB, Babcock Scandinavian Air Ambulance, Fresenius Kabi, ConvaTec och Proxident. Även representanter från Kirurgiveckan 2019: Vrinnevisjukhuset Norrköping, deltog.