Medlemsdagarna i samarbete med PartnerMed, Steripolar, B. Braun, Lohmann & Rauscher, samt Proxident.

Medlemsdagarna 2018

Inbjudan riktar sig till specialistsjuksköterskor, ledare och chefer.

“Specialistsjuksköterskans unika kompetens och funktion i kirurgisk vård”

Välkommen till medlemsdagar som möjliggör utbyte av kunskap,  erfarenheter, idéer, arbetsbeskrivningar och sätt att organisera arbetet kring den kirurgiska patienten.
Vi ser fram emot givande dialoger, intressanta föreläsningar och intensivt utbyte mellan kirurgkliniker i Sverige.

Tid och plats
Medlemsdagarna äger rum den 19-20 mars 2018 i Malmö.
Plats: Lilla aulan, plan 1. Malmö sjukhusområde, Jan Waldenströms gata 5, Malmö.

Deltagaravgift för medlemmar
Vid anmälan senast den 31 januari 2018: 1 500 kronor, avgiften inkluderar lunch och fika (2 dagar).
Vid anmälan mellan den 1 och 11 februari 2018: 1 600 kronor, avgiften inkluderar lunch och fika (2 dagar).*
Vid anmälan från och med den 12 februari 2018: 2 000 kronor, avgiften inkluderar lunch och fika (2 dagar).
Sista anmälningsdag 28 februari 2018.

*För att fira att föreningen i januari fick sin 200:e medlem har vi 20.0% rabatt på anmälningsavgiften till medlemsdagarna för medlemmar som anmäler sig mellan den 1 och 11 februari. Avgiften blir då 1 600 kronor (ordinarie avgift 2 000 kronor).

Deltagaravgift för ledare och chefer som ej är medlemmar
Deltagaravgift: 2 000 kronor, avgiften inkluderar lunch och fika (2 dagar). Sista anmälningsdag 28 februari 2018.
Ännu inte medlem? Ansök om medlemskap: https://nfsk.se/bli-medlem

 

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: info@nfsk.se där du anger nedanstående uppgifter. Deltagaravgiften kommer att faktureras.
Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag 28 februari 2018.

Ange följande i din anmälan:

  • Ditt för- och efternamn.

  • Din e-postadress.

  • Ditt telefonnummer.

  • Är du medlem i NFSK (ja/nej).

  • Utbildning och nuvarande tjänst.

  • Fakturaadress (inkl. namn på mottagre, ex. Region Örebro).

  • E-post som fakturan ska skickas till.

  • Eventuell fakturareferens.

  • Eventuella allergier.

  • Kommer du delta på årsmötet (ja/nej).

Välkommen!
Styrelsen i NFSK

 

Program

Måndag 19 mars 2018

11.30 Gemensam lunch

12.30 Presentation och inledning

13.00  “Specialistsjuksköterskors ansvar att leda omvårdnad” Ami Hommel, Ordförande i Svensk sjuksköterskeförening

14.00 “Har vi råd att inte ha specialistsjuksköterskor?” Lena Hagelqvist vårdenhetschef/fil.mag. Sahlgrenska

15.00 Fika

15.30 “Specialistsjuksköterskans roll inom kirurgi - kliniska exempel”  Ewa Öhrling, Resurschef US Linköping

16.15 “Kompetensutveckling av specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård” Karin Sillén, Specialistläkare SU  Göteborg

17.00 Paus

17.15 Årsmöte

Tisdag 20 mars 2018

8.00  Work-shop: Hur ser specialistsjuksköterskans roll och ansvar ut?

9.00 “Omvårdnadens kärnkompetenser ur specialistsjuksköterskans perspektiv” Karolina Härle och Therese Avallin, NFSK

9.30 Fika

10.00 “Implementering och personcentrerad vård” Anna Bergström, lektor GPCC (Centrum för personcentrerad vård i Göteborg)

11.30 Work-shop: Vad kan specialistsjuksköterskor göra för den kirurgiska patienten? Kärnkompetenserna i ett bredare och smalare perspektiv.

13.00 Avslutning och gemensam lunch

 

Medlemsdagarna arrangeras i samarbete med

PartnerMed

B. Braun

 

Proxident