Foto från medlemsdagarna 2016.

Medlemsdagar 2017

NFSK anordnar medlemsdagar 6-7 april 2017.

"Specialistsjuksköterskans roll - Fokus: Vårdutveckling inom kirurgisk vård"

​Torsdagen 6 april 9.00-17.30 och Fredagen 7 april 8.30-14.30.
Plats: Baldersgatan 1, Stockholm (i Svensk sjuksköterskeförenings lokaler).

Kostnad: 1 200 kronor inklusive lunch och fika.
Ambassadörer för NFSK erbjuds 200 kronor rabatt!

Förslag på boende och gemensam middag kommer inom kort - observera att boende och middag ingår ej i priset.

Nytt för i år är möjlighet till att lämna in ett abstract för en posterpresentation!

 

Boende: Beroende på att hotell bokas via sjukhusen, har vi valt att inte lämna förslag på några hotell. För kännedom så har några ifrån styrelsen bokat på Scandic grand central på Kungsgatan 70 samt Rex hotell på Luntmakargatan 73.

Middag: Gemensam middag planeras efter årsmötet på Urban deli på Sveavägen. 

Observera att boende och middag ingår ej i priset.

 

Välkommen önskar styrelsen!

 

Torsdag 6/4

9.00-9.30 Drop-in Kaffe och smörgås

9.30-10.00 Styrelsen inleder och presenterar dagarnaMaria Viksten-Ericsson, ledamot och Therese Avallin, ordförande.

10.00-12.00 Verktyg i vårdutvecklingsarbetet. Från idé till implementering och utvärdering. Anna Hultén och Lena Wireby, utvecklingsledare, NU-sjukvården

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Implementera forskning i klinisk verksamhet. Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad, anestesisjuksköterska, Örebro.

14.00-14.30 Hur stärker vi vår profession? Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad, anstestesisjuksköterska, Örebro.

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Karriärsmöjligheter för specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård. Vägval, drivkraft och ansvarEva Jangland, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, medicine doktor, klinisk lektor, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet och VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset Uppsala.

16.15 - 17.15 Årsmöte

17.45 Middag. Bord är bokat på Urban deli på Sveavägen.

 

Fredag 7/4

9.00-10.00 Posterpresentation

10.00-10.30 Kaffe och smörgås

10.30-11.30 Vad händer i Vård-Sverige? Hur ser specialistsjuksköterskans roll ut i förhållande till detta? Inger Torpenberg, sakkunnig SSF.

11.30-12.00 Hur ser en verksamhetschef på det som händer i Vård-Sverige? Maria Viksten-Ericsson, verksamhetschef och specialistsjuksköterska i kirurgisk vård.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.20 Work-shop: Arbete i mindre grupper med diskussion i helgrupp.

14.20-14.30 Avslutning

 

Sista anmälningsdag har passerat.

 

Sponsor för medlemsdagarna: Proxident AB.

proxident.jpg