Medlemsdagar 2016.

Medlem

Som medlem får du rabatt på anmälningsavgiften till konferenser och andra event, delta på medlemsdagar samt få fyra nyhetsbrev/år. Du kan lättare nätverka med andra medlemmar i forumet på hemsidan eller engagera dig som ambassadör och på det viset utbyta kunskap och erfarenhet med andra specialister. NFSK delar ut stipendiet “Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård”. Som medlem har du möjlighet att söka stipendiet. Läs mer »

Bli medlem

Ansök om medlemskap via formuläret »

Medlemsavgift
Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård: 200 kronor per år.
Specialistsjuksköterskestudent: 150 kronor per år.
Stödmedlem: 200 kronor per år.

Bekräftelse
Efter att du skickat in formuläret kommer du att få ett mejl med bekräftelse på din ansökan. Om du inte fått det inom 10 minuter kontakta vår medlemsservice via medlem@nfsk.se.

Medlemsavi och betalning
Inom två arbetsdagar från att vi mottagit din ansökan kommer vi att skicka en medlemsavi till dig via e-post.

Betalning sker till vårt plusgirokonto 631307-6, eller Swishnummer 123 520 73 29, och vid betalning anger du den betalningsreferens som angivits i mejlet/på medlemsavin som skickats till dig,

Det är först när vi mottagit och registerat din inbetalning som du blir bedömd för medlemskap.

Vi ser fram emot din ansökan!

 

För dig som redan är medlem

För vilken period är jag medlem?
Vi har löpande medlemskap, dvs. ditt medlemskap löper från den dag du blev medlem och ett år framåt. På din senaste medlemsavi ser du för vilken period medlemskapet gäller.
Exempel: Blev du medlem 3 april så är du medlem t.o.m. 2 april kommande år.

När får jag min faktura/medlemsavi?
Ca 1 månad innan din nuvarande medlemsperiod tar slut så skickar vi ut fakturan/medlemsavin för kommande medlemsperiod via e-post. På medlemsavin ser du för vilken period medlemskapet gäller.
Exempel: Om din nuvarande medlemsperiod slutar den 2 april så kommer vi att skicka fakturan/medlemsavin för kommande period i månadsskiftet februari/mars.