Länkar

Kirurgveckan

Årets roligaste dagar för specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård? I samband med dessa trevliga dagar hålls även NFSK´s årsmöte!

Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Kirurgisk Förening är en sammanslutning av kirurger verksamma i Sverige eller som har väsentlig anknytning till svensk kirurgi. Föreningen är Svenska Läkarsällskapets sektion för kirurgi och Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening för kirurgi. Ändamålet för föreningen är att främja kirurgins utveckling på ett vetenskapligt och kollegialt sätt. Utbildning och vidareutbildning av kirurger är centralt i föreningens arbete.

Svensk Sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening är en professionell sammanslutning av sjuksköterskor. Vi företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning och utveckling, utbildning samt kvalitetsutveckling inom vård och omsorg. Vi bildades 1910. Alla legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar.

Vårdförbundet

Vårdförbundet har funnits med på kartan ända sedan 1886. Vårdförbundet beskriver sig som en enidéburen politisk organisation utan kopplingar till något politiskt parti. Det betyder att de tar ställning i olika frågor, försöker sprida visioner och idéer och arbetar för att påverka makthavare att fatta beslut som gynnar en god vård.