Kirurgiveckan 2019

Programmet börjar bli klart, abstrakten är bedömda och nu slipas detaljerna. I år slog vi rekord med 21 abstrakt vilket gör oss väldigt glada! Årets fria föredrag och postrar har stor spridning från landet och många intressanta områden. Vi kommer liksom förra året dela ut stipendium för bästa abstract, bästa poster och bästa fria föredrag! Vi ser fram emot många besök i NFSK-montern! 

Det breda programmet passar många olika specialiteter. Tisdag morgon inleds vårdvetenskapliga programmet med den tvärprofessionella sessionen ‘När allt skiter sig’, med emotionellt fokus ur vårdarens perspektiv. Vi fortsätter med en paneldiskussion med fokus på den attraktiva arbetsplatsen- ett högaktuellt ämne för oss alla! På eftermiddagen ser vi fram emot ett symposium med lokal prägel där vi får höra om Norrköpings fina matstrupslab. Sista sessionen på tisdag är posterpresentation och efterföljande mingel i champagnebaren på Louis de Geer. 

På onsdagen är det fria föredrag och presentation av ‘Årets specialistsjuksköterska’ på förmiddagen. Glöm inte att anmäla er till onsdagens medlemslunch, styrelsen och ambassadörsgruppen filar nu på ett intressant ämne att diskutera. Eftermiddagen kommer handla om patientsäkerhet och kommunikation.

Torsdagen avslutar det vårdvetenskapliga programmet med fråge-mingel i NFSK-montern, ett symposium om utlandsarbete och en inspirationsföreläsning med Eva Granlund.  Välkomna!