Trollhättan

Medlemsdagarna 2019

Tema: Patientsäkerhet i kirurgisk vård

Ca 100.000 personer drabbas av en vårdskada varje år
Varje dag dör 8 patienter av en vårdskada
10-20% av alla vårdskador beror på kirurgisk behandling

NU sätter VI stopp för vårdskadorna!

Välkommen till våra Medlemsdagar i Trollhättan och ta del av föreläsningar, debatt och diskussioner kring hur patientsäkerheten i kirurgisk vård kan säkerställas.

Läs mer om Medlemsdagarna »

Deltagaravgift

Early bird senast 31 januari 2019
Medlem: 1 500 kronor
Ej medlem: 2 000 kronor

Anmälan senast 3 mars 2019
Medlem: 2 000 kronor
Ej medlem: 2 500 kronor

 

PROGRAM

(Programmet finns att ladda ner som en pdf. Sätt upp den på din arbetsplats).

Måndag 18 mars 2019

10.00-10.30 Incheckning, kaffe och smörgås

10.30-11.00 Inledning
Inledning: Maria Wiksten Ericsson, ledamot NFSK:s styrelse
Patientberättelse: Vuokko Elner

11.00-12.00 Övergripande om patientsäkerhet och systematiskt patientsäkerhetsarbete inom kirurgisk vård
Thomas Brezicka, Chefläkare

12.00-12.15 Presentation av utställare
Abigo Medical AB, Liber AB, Sacomed AB, Fresenius Kabi AB, Proxident, ConvaTec samt Babcock Scandinavian Airambulance

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.15 Spelar kompetensen någon roll för patientsäkerheten?
Eva Jangland, Specialistsjuksköterska kirurgisk vård, Lektor, Docent

14.15-14.45 Hälsolitteracitet- Kan något påverka en persons följsamhet till läkemedelsbehandling?
Maria Emilsson, Lektor

14.45-15.15 Fika

15.15-16.15 Överfylld urinblåsa och vårdrelaterade urinvägsinfektioner
Eva Joelsson-Alm, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Lektor, Verksamhetsutvecklare

16.15-16.45 NEWS
Eva Joelsson-Alm, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Lektor, Verksamhetsutvecklare

16.45-17.30 Hur vi kan förhindra post-operativa sårinfektioner
Christina Monsen, Leg sjuksköterska, Med dr, Projektledare

18.45 Gemensam middag

 

Tisdag 19 mars 2019

08.30-09.00 Varför skall vi anmäla?
Marie Loise Ivarsson, Kirurg, IVO-inspektör

09.00-10.00 Workshop: Avvikelse och återkoppling - Hur vi lär oss av misstag och utvecklar vården

10.00-10.30 Fika

10.30-11.15 Förutsättningar för en patientsäker organisation - Trycksår ur patientsäkerhetsperspektivet
Eva Sving, Leg sjuksköterska, Med dr Patientsäkerhetssamordnare

11.15-12.00 Patientsäkerhet i realtid- en metod för lärande
Anna Gyberg/Eva-Karin Elkjaer, Utvecklingsledare

12.00-13.15 Lunch

13.15-14.00 PROACT
Malin Nilsson, Specialistsjuksköterska inom intensivvård

14.00-14.45 Teamarbete - hur jobbar vi säkart tillsammans?
Ragnar Ang, Kirurg och ansvarig för trauma omhändertagande

14.45-15.00 Avslutning och kaffe

15.15-16.30 Årsmöte
För medlemmar i NFSK.

Datum: 
måndag, 18 mars, 2019 - 10:00 till tisdag, 19 mars, 2019 - 16:30
Arrangör: 
NFSK
Plats: 
Högskolan Väst, Gustava Melins gata 2, Trollhättan.
Pris: 
Läs mer i beskrivningen ovan.
Sista anmälningsdag: 
söndag, 3 mars, 2019 - 23:59
Anmälningsinformation: 
Sista anmälningsdag har passerat.

Relaterade sidor

Trollhättan

TEMA: Patientsäkerhet i Kirurgisk vård

Ca 100.000 personer drabbas av en vårdskada varje år, varje dag dör 8 patienter av en vårdskada och 10-20% av alla vårdskador beror på kirurgisk behandling.

NU sätter VI stopp för vårdskadorna!

Välkommen till våra Medlemsdagar i Trollhättan och ta del av föreläsningar, debatt och diskussioner kring hur patientsäkerheten i kirurgisk vård kan säkerställas.

Se program »

Gruppbild på deltagare vid NFSK's medlemsdagar 2019.

Den 18-19 mars genomfördes årets medlemsdagar arrangerade av NFSK i Trollhättan. Temat var “Patientsäkerhet i kirurgisk vård”, ett aktuellt ämne i dagens hälso- och sjukvård.