SwERAS- möte

ERAS Society

Redan 2001 påbörjades en diskussion för att optimera vården runt den kirurgiska patienten under ledning av professorerna Olle Ljungqvist och Ken Fearon. Detta ledde senare till det första evidensbaserade behandlingsprotokollet (guideline) för kolonkirurgi 2005. Utvecklingen gick sedan snabbt genom att ERAS Society, som utgör den internationella paraplyorganisationen, startade 2010. Idag finns det 14 guidelines för kirurgiska åtgärder inom en rad olika specialiteter, och införandeprogram av dessa drivs årligen av ERAS Society.

 

SwERAS

SwERAS är en svensk nationell förening i samarbete med ERAS Society. Vårt syfte är att evidensbaserat utbilda, utveckla, granska och forska kring alla delar av den perioperativa fasen. Genom ett strukturerat omhändertagande av patienten före, under och efter en operation, finns en potential att påtagligt minska komplikationsfrekvens och vårdtid vid större kirurgi, till gagn för både patient och vårdgivare.

SwERAS konstituerades som ett svenskt ERAS Society Chapter november 2016.  Arbetet leds av en styrelse tillsammans med arbetsgrupper inom kolorektal, övre abdominell och akut kirurgi samt urologi och gynekologi. Föreningen planerar att arrangera ett årligt tvådagarsmöte (SwERAS mötet i november), ansvarar för ett symposium på Kirurgveckan och deltar i ERAS World Congress.

SwERAS vänder sig till alla kategorier av sjukvårdspersonal, och vill arbeta tvärprofessionellt mellan såväl olika yrkesgrupper som olika specialiteter. Ansökan om medlemskap sker via hemsidan. Medlemskap är tills vidare gratis. Föreningens årsmöte hålls under det årliga SwERAS mötet.

SwERAS mötet 2017, är det första mötet för föreningen. Kontakta SwERAS för dagordning.

Datum: 
torsdag, 23 november, 2017 (Hela dagen) till fredag, 24 november, 2017 (Hela dagen)
Arrangör: 
SwERAS- Swedish Chapter Of ERAS Society
Plats: 
Stockholm
Pris: 
Gratis
Anmälningsinformation: 
Kontaktuppgifter: folke.hammarqvist@ki.se