Nätverksmöte om personcentrerad vård.

GPCC bjuder in dig som har, håller på eller ska implementera personcentrerad vård i din verksamhet. Workshopen börjar med en utblick över vad som händer just nu inom PCV såväl nationellt som internationellt samt vilka utmaningar vi står inför.

Ett personcentrerat förhållningssätt gör vården både mer effektiv och mer human. Idag finns det ett flertal svenska regioner, landsting, enskilda kliniker och avdelningar som arbetar med att implementera personcentrerad vård. För att tillvarata och sprida de erfarenheter och goda exempel som finns runt om i Sverige träffas vi för att bilda nätverket VIPER (Vi Implementerar PErsoncentrerad våRd). Syftet är att närverket blir en arena för dialog och lärande kring nyttiggörande av personcentrerad vård i klinisk praktik.

Föreläsare: Inger Ekman, professor och centrumföreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC); Catarina Wallengren, lektor och ansvarig för utbildning och implementering av personcentrerad vård, GPCC; Katja Finger, ansvarig för utveckling av implementering av personcentrerad vård, GPCC Implement AB (svb); Anna Bergström, lektor och ansvarig för utbildning och implementering av personcentrerad vård, GPCC och Nina Ekman, sjuksköterska och doktorand, GPCC.

Kontaktperson: Katja Finger

Telefon: 076-618 37 90

Datum: 
torsdag, 16 november, 2017 - 09:00 till 13:00
Arrangör: 
GPCC- Centrum för personcentrerad vård
Plats: 
Göteborg- Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A -Antarktis
Pris: 
600kr