Anmälan till NFSKs medlemsdagar 2019

Dina kontaktuppgifter
Fakturaadress
Ange till vilken adress vi skall skicka fakturan. Fler arbetsgivare har en speciell fakturaadress och kräver att ett referensnummer skall anges på fakturan.
Om dig
Deltagaravgift

Early Bird-priserna gäller till och med 31 januari 2019, priserna höjs 1 februari 2019.
Sista dag för anmälan är 3 mars 2019.
 
Early bird: Anmälan senast 31 januari 2019

Medlem*: 1 500 kronor
Icke medlem: 2 000 kronor

*För att räknas som medlem måste din medlemsavgift vara betald senast den 30 januari 2019.

Anmälan 1 februari 2019 eller senare
Medlem**: 2 000 kronor
Icke medlem: 2 500 kronor

**För att räknas som medlem måste din medlemsavgift vara betald innan anmälan skickas in.

Deltagande
Övrigt