Välkommen till NFSK

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK) arbetar bland annat för att:

  • Tydliggöra yrkesrollen för specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Synliggöra behovet av kompetensen hos specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Öka kunskapsutbytet inom omvårdnad av den kirurgiske patienten, bland annat genom att sprida forskningsresultat och mötesplatser.
  • Öka nationellt och internationellt samarbete.
  • Påverka specialistsjuksköterskeutbildningen.

Läs mer under Om oss.

Sponsor till NFSK´s stipendium 2016 är företaget MedFilm!

MedFilm hjälper sjukvården att kommunicera operationsinformation till patienter på ett modernt, enkelt och effektivt sätt. Läs mer på www.medfilm.se

MedFilm bidrar med 7500 kronor och stipendiet kommer att delas ut under kirurgveckan i Malmö/Lund.
Vi är så tacksamma för att MedFilm sponsrar NFSK och därmed är med och bidrar till omvårdnadsprojektet och utvecklingsforum inom kirurgisk omvårdnad.
Den 15 juni är sista ansökningsdag för stipendiet! 

Årsmöte 2016

NFSK´s årsmöte 2016 kommer att gå av stapeln onsdagen den 24 augusti under pågående Kirurgvecka i Malmö/Lund. Tid och lokal återkommer vi med.
Du som är medlem är välkommen att skicka in motioner för nästa år samt kontakta valberedningen om du är intresserad av att jobba med styrelsearbete i föreningen. 
​Hoppas att vi ses! 

MÖTESPROTOKOLL

Följ styrelsens arbete genom att läsa protokollet från senaste styrelsemötet! Protokollet hittar du under fliken Om oss.

Konferens i kirurgisk omvårdnad - Tillsammans för patienten

För tredje året i rad kommer Konferensen i Kirurgisk omvårdnad gå av stapeln! Årets tema är "Tillsammans för patienten".
Teknologiskt institut är arrangörer och konferensen presenteras i sammarbete med NFSK.

Du som är medlem i NFSK får 1000kr rabatt på konferensen, så passa på att anmäla dig! 

Läs mer om vad programmet har att erbjuda på länken http://www.teknologiskinstitut.se/kirurgisk-omvaardnad/k3904

Hoppas vi ses där! // Styrelsen

 

 

 

Synliggör din kompetens på vårens lönesamtal!

Kompetensbeskrivningen för Specialistsjuksköterska inom Kirurgisk vård publicerades hösten 2014 i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), trots det är vår professions kompetens inte alltid känd hos våra närmaste chefer och kollegor. Inför vårens lönesamtal vill NFSK tipsa om att använda kompetensbeskrivningen som verktyg och synliggöra din kompetens och öka chanserna att nå ditt löneanspråk. http://www.nfsk.se/kompetensbeskrivning/kompetensbeskrivning 

Just nu arbetar vi med en revidering för att utveckla användarstödet av kompetensbeskrivningen. En enkät har skickats ut till specialistsjuksköterskor, studenter, utbildingsorterna och chefer runt om i landet för att samla in synpunkter och förbättringsförslag. Har du några synpunkter gällande Kompetensbeskrivningen är du självklart välkommen att höra av dig till oss.

 Styrelsen NFSK

MÖTESPROTOKOLL

Följ styrelsens arbete genom att läsa protokollet från senaste styrelsemötet! Protokollen hittar du under fliken "Om oss".

Mötesprotokoll

I slutet av oktober samlades styrelsen via telefonkonferens för höstens första styrelsemöte. Styrelsens olika arbetsgrupper presenterade bland annat sina årsplaner och hur uppstarten av arbetet gått. Som medlem kan du ta del av mötesprotokoll från styrelsens alla möten under länken Om oss/ Protokoll/ Styrelsemöte.

Sidor

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde